VEFAT
 
Kilis Eşrafından İmam- hatip merhum Abdülhamid Zıddıoğlu ile merhume Nuriye (Fazlıağaoğlu)
Zıddıoğlu’nun kıymetli kızları, Kilis Müftüsü Müderris Zıddızade merhum Abdullah Efendi,
merhume Zeliha (Topaloğlu) Zıddıoğlu, merhum Mehmet Namık Fazlıağaoğlu,
merhume Hafize (Molla Görani soyundan- Halep Fazlıağaoğlu’nun torunları,
Gaziantep Müftüsü merhum Hacı Abdullah çolakoğlu ile merhume Hacı Adile Çolakoğlu’nun gelini,
Ziraatçi merhum Yusuf N.Canbolat, merhum Hayret Canbolat, merhum Abdullah, 
gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu, öğretmen Taciddin Zıddıoğlu’nun biricik bacıları,
merhume Hafız Şaziye Zıddıoğlu, öğretmen merhume Hacı Sıddıka Rahimağa,
merhum Hafız Selim Zıddıoğlu, öğretmen merhum Cemal Bingöl, sanatçı
merhum Abdurrahman Zıddıoğlu ile merhume Bedriye Görani’nin yeğenleri,
Gaziantep milletvekili merhum Şinasi Çolakoğlu, Gaziantep Senatörü Selahattin Çolakoğlu,
Müh. merhum Şemsettin Çolakoğlu’nun yengeleri, öğretmen Hacı Selma Arıcan, 
merhume Semahat Efeoğlu, As. Sb. merhum Abdullah Bingöl, Eğitim Md. 
Abdurrahman Bingöl’ün amcazadesi, Perizat canbolat, Mine Zıddıoğlu, öğretmen Süheyla
Canbolat’ın canları, Müh. Ali Canbolat, Müt. Dr. Ayten Canbolat. Bankacı merhum Kasım Z. Canbolat, Ziraat Tek. Murat Canbolat, Şükriye Canbolat, Sosyolog Nüzhed Ünlüer, sigorta eksperi
Sosyolog Hakan Asım Ünlüer’in kıymetli halaları, Aslı Ünlüer’in cici halası, Prof. Dr.
M.Cengiz Çolakoğlu, Müt.Dr. Ümit Solmaz Çolakoğlu, Y.Müh. Abdullah Çolakoğlu,
Prof.Dr. Beril Çolakoğlu, merhume Av. Oya Çolakoğlu’nun güzide anneleri,
Emre Kemal Yenişar ile Mert Mahir Çolakoğlu’nun sevimli ve biricik nineleri,
 
Prof.Dr. merhum Hacı M.Mahir Çolakoğlu’nun kıymetli eşi
 
ZELİHA ŞENEL ÇOLAKOĞLU (Zıddızade)
 
Kurban Bayramının 3.günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 02.08.2002’de İzmir Bornova Ali Rıza Güven Camii’nden ikindi namazından sonra 
Bornova Aile Kabristanında toprağa verilmiştir. 
Özellikle cenazeye katılanlara ve arayanlara teşekkür ederiz.
Mevla rahmet eyleye.
 
AİLESİ