ANMA 
 
ÜMMÜGÜLSÜM BEHİYE SARICA 
 
Aramızdan ayrışının 7.yılında ger geçen gün artan
sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. 
Seni çok seviyoruz. Mekanın cennet olsun 
 

AİLESİ