ANMA

Vatanının ve Türk gençliğinin aşığı,
ileri görüşlü, mümtaz ve
çok kıymetli insan 

Sayın
SITKI D.KOÇMAN’ı

Vefatının 15.Yılında büyük saygı ve sonsuz sevgiyle anıyoruz.
Ebediyen Nurlar içinde yatsın