Hürriyet Vefat İlanı Vermek

İlan vermek, bir olayı ya da durumu basın yayın organlarını kullanarak ilgililere açıklamaktır. Aracı kılınabilecek organlar gazeteler, televizyon ve radyo kanalları, internet siteleri olarak sıralanabilir. İlanen duyurulan bir olayın ya da durumun belli bir muhatabı yoktur. Muhatap soyut bir yaklaşımla ilgililer olarak düşünülür.

 Vefat Eden İnsanlar İçin İlan Vermek

 Vefat ilanı statü bakımından sosyal ilan olarak nitelendirilir. Yaşamını kaybeden insanların ardından bu olayı ilgililere duyurmak amacıyla verilir. Çok uzak olmayan zamanlarda gazetelerin diğer birçok araçtan daha etkili bir iletişim aracı olduğu bilinmektedir. Günümüzde vefatın ve cenazenin bilgilerini kişisel iletişim kanallarıyla paylaşmak mümkün olmakla birlikte bu belirli yakın bir çevreye ancak hitap edebilir. Özellikle toplumca benimsenmiş insanların vefatında sıklıkla bu tür gazete ilanlarına başvurulur.

 Verilen İlanların Biçimsel Özellikleri

 Vefat ilanları koyu çerçeve biçimli bir metinden oluşur. Genellikle, vefat edenin adı ve soyadı ile ilanı verenin adı ve soyadı ya da unvanı koyu puntolarla yazılır. Vefat, acı kaybımız şeklindeki sık başvurulan başlıkların yanında ilan verenlerin istekleri ve tercihleri de elbette dikkate alınmaktadır.

 Gazeteye İlan Vermek

 Ülkemizde vefat ilanı vermek için genellikle gazetelere başvurulur. Bunlar ulusal yayım yapanlar da yerel yayım yapanlar da olabilir. Ulusal yayım yapan gazeteler içerisinde bir vefat haberini duyurmak için sıklıkla başvurulan gazete geniş bir dağıtım ağı olan Hürriyet gazetesidir.

 Hürriyet Gazetesine İlan Vermek

 Gazetenin yetkili ilan servisi vefat üzerine verilecek ilanları aile ve şirket imzalılar olmak üzere iki grupta toplamaktadır. Bununla birlikte bölgesel bir ayrım da bulunmaktadır; Türkiye, İstanbul, İstanbul taşra, Ankara, Adana, Ege ve Akdeniz baskıları gibi. İlan boyutları çeşitli olup, iki, üç, dört ve dokuz sütundan oluşabilmektedir. Yine boyutsal bakımdan santimetre ölçüleri de çeşitlilik göstermektedir. Bunların gazete sayfalarında nasıl görüneceğine dair örnek yerleşim görselleri gazetenin ilan servisinin internet sayfasında mevcuttur.

 İlan Fiyatları

 Fiyatlar da ilan boyutları gibi çeşitlilik göstermektedir. Hürriyet gazetesinin yetkili ilan servisinin internet sitesinde hürriyet vefat ilanı yoluyla kayıplarını duyurmak isteyeler için boyutlara, bölgelere ve imzalara göre değişen fiyat tarifeleri bulunmaktadır. İlanın çeyrek, yarım ve tam sayfa, ya da daha ekonomik boyutlarda olmasına göre fiyatlar da değişmektedir. Türkiye baskısı dışındaki bölgesel baskılar için de hangi baskının hangi bölgelerde yayımlandığına dair haritalar vardır.

 Hürriyet Gazetesine İlan Vermek İçin Ne Yapılmalı

 İlan servisinin internet sitesinde başvuru formu bulunmaktadır. Bu formun belirtilen başlıklar doğrultusunda doldurulması gerekmektedir. Bunun yanında ilanın yayım bölgesi, yayım tarihi, boyutu gibi seçenekler belirlenmelidir. İsteğe bağlı olarak ek niteliğinde vefat edenin fotoğrafı, ve ilanı veren bir şirketse şirket logosu da başvuruya koyulabilir. Ödeme bilgilerini de kaydedip ilanı ver şeklindeki sekmeye tıklanır. Yapılan başvurular aynı iş günü içerisinde yanıtlanır, hazırlanıp onaya sunulur. İstekler doğrultusunda revizyon yapılabilir.

hurriyet