Toplumun “İnsanlıkta hak iddiası” nı önLemek bu çağda mümkün değildir. 

Görüşünde olan;
Prof. Dr. 
FARUK EREM

Her zaman hukuk ” insanlıktır” tanımını yapmıştır.
Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

NEVİN EREM